Ochrona danych osobowych

   
     
HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Państwa sfery prywatnej w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem, uwzględnianym przez nas w procedurach działania naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym ma swoją siedzibę organ odpowiedzialny za ochronę danych. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców odnośnie, których nie rozciąga się jednak niniejsza deklaracja o ochronie danych.
 
   

Pobieranie i opracowanie danych osobowych

       
W czasie wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe standardowo zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Ponadto dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet, konkursu lub w celu zawarcia albo wykonania umowy.
   
   

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

     
HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG używa Państwa danych osobowych w celach technicznego zarządzania stronami internetowymi, administrowania danymi klientów, badania rynku i marketingu tylko w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie.
Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych.
Zakaz używania danych w celach promocyjnych przez osoby trzecie Nie udostępniamy informacji dostarczonych nam za pośrednictwem Internetu osobom trzecim dla ich potrzeb marketingowych, chyba, że uzyskamy na to zgodę użytkowników.
   
   

Cookies

       
Cookies to informacja umieszczana automatycznie na twardym dysku, kiedy wchodzisz na pewne strony WWW. Cookies w sposób wyjątkowy identyfikują Twoją przeglądarkę z serwerem. Pozwalają one na przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji na serwerze, co jest pomocne przy następnych odwiedzinach. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie jako bezpieczne, jednak można tak ustawić przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie cookies bądź też pytała się przed ich wysłaniem. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli odrzucamy cookies niektóre elementy na stronach mogą funkcjonować nieprawidłowo.
 
   

Dzieci

     
Dzieci nie powinny przekazywać danych osobowych na stronę HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG bez zgody rodziców lub opiekunów. Firma HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG zobowiązuje się, że nie będzie świadomie zbierać danych osobowych dzieci, nie będzie w żaden sposób wykorzystywać takich danych ani ujawniać ich osobom trzecim.
     
   

Odnośniki do innych stron

                                                     
Nasze strony zawierają odnośniki do innych stron w Internecie, na których odwiedzający mogą znaleźć przydatne informacje. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych nie odnosi się do tych stron i w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt w sprawie ochrony danych osobowych na tych stronach.
         
             

Pytania i komentarze

                     
W przypadku jakichkolwiek komentarzy bądź też pytań lub pomysłów prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG, która z chęcią Państwu pomoże. Ciągły rozwój internetu powoduje konieczność dostosowywania przez nas co pewien czas oświadczenia o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie odpowiednich zmian do tego oświadczenia.


| Metryczka firmy   |  Ochrona danych osobowych