Metryczka firmy

   
Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG
Stüvestraße 39
31785 Hameln
Germany
Telefon: +49  (0) 5151 587-0
Fax:  +49 (0) 5151 587-55
e-mail: info@ha-be.com
     
Prezez Spółki:
Ulrich Meyer, Georg Heidrich
Amtsgericht Hannover HRA 100120
Ust-IdNr. DE 115450597
     
Projekt sieći:
FREISTIL REKLAME GmbH
Kaiserstraße 23 · 31785 Hameln - Germany
Telefon +49 (0) 5151 92 30 85
Telefax +49 (0) 5151  92 30 87
www.freistil-reklame.de
e-mail: info@freistil-reklame.de
     
CYBOX GmbH
Sertürnerstraße  40
31785 Hameln - Germany
www.cybox.net
e-mail: mail@cybox.net
       
Prawa autorskie
Copyright © 2009  Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG, Niemcy, Hameln, Germany
                     
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, w postaci tekstu, ilustracji, wykresów, dźwięków, animacji i wideo, jak również ich rozkład na stronach internetowych firmy Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG podlegają ochronie praw autorskich i innych ustaw ochronnych. Treść tych stron internetowych nie może być kopiowana, przetwarzana, zmieniana w celach komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim.
           
Odnośniki
                   
Na naszej stronie umieściliśmy odnośniki do innych stron internetowych. Do wszystkich tych odnośników ma zastosowanie następujące oświadczenie: Chcemy wyraźnie podkreślić, iż firma Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG nie ma żadnego wpływu na ukształtowanie i treści stron, do których umieszcza odnośniki. Z tego względu wyraźnie odsuwamy od siebie odpowiedzialność za wszelkie treści na stronach, do których prowadzą odnośniki na niniejszej stronie internetowej i nie uważamy tych treści za własne. Oświadczenie to dotyczy wszystkich odnośników umieszczonych na naszej stronie internetowej. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wykluczone jest udzielenie gwarancji.

| Metryczka firmy   |  Ochrona danych osobowych